תנ"ך - ותעגבה על פלגשיהם אשר בשר־חמורים בשרם וזרמת סוסים זרמתם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...