תנ"ך - יחזקאל פרק כג פסוק כו - והפשיטוך את־בגדיך ולקחו כלי תפארתך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...