תנ"ך - כי כה אמר אדני ה' הנני נתנך ביד אשר שנאת ביד אשר־נקעה נפשך מהם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...