תנ"ך - עשה אלה לך בזנותך אחרי גוים על אשר־נטמאת בגלוליהם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...