תנ"ך - וקול המון שלו בה ואל־אנשים מרב אדם מובאים סובאים סבאים ממדבר ויתנו צמידים אל־ידיהן ועטרת תפארת על־ראשיהן:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...