תנ"ך - ואמר לבלה נאופים עת עתה יזנה יזנו תזנותה והיא:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...