תנ"ך - לכן נתתיה ביד־מאהביה ביד בני אשור אשר עגבה עליהם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...