תנ"ך - ספר יחזקאל פרק כד

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים