תנ"ך - הרבה העצים הדלק האש התם הבשר והרקח המרקחה והעצמות יחרו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...