תנ"ך - ועשיתם כאשר עשיתי על־שפם לא תעטו ולחם אנשים לא תאכלו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...