תנ"ך - והיה יחזקאל לכם למופת ככל אשר־עשה תעשו בבואה וידעתם כי אני אדני ה': ס

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...