תנ"ך - יחזקאל פרק כד פסוק כו - ביום ההוא יבוא הפליט אליך להשמעות אזנים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...