תנ"ך - ומשל אל־בית־המרי משל ואמרת אליהם כה אמר אדני ה' שפת הסיר שפת וגם־יצק בו מים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...