תנ"ך - ספר יחזקאל פרק כה

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים