תנ"ך - כה אמר אדני ה' יען עשות אדום בנקם נקם לבית יהודה ויאשמו אשום ונקמו בהם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...