תנ"ך - יחזקאל פרק כה פסוק ח - כה אמר אדני ה' יען אמר מואב ושעיר הנה ככל־הגוים בית יהודה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...