תנ"ך - ספר יחזקאל פרק כו

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים