תנ"ך - כה אמר אדני ה' לצור הלא׀ מקול מפלתך באנק חלל בהרג הרג בתוכך ירעשו האיים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...