תנ"ך - ומחי קבלו יתן בחמותיך ומגדלתיך יתץ בחרבותיו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...