תנ"ך - ספר יחזקאל פרק כז

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים