תנ"ך - יון תבל ומשך המה רכליך בנפש אדם וכלי נחשת נתנו מערבך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...