תנ"ך - מבית תוגרמה סוסים ופרשים ופרדים נתנו עזבוניך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...