תנ"ך - בני דדן רכליך איים רבים סחרת ידך קרנות שן והובנים והבנים השיבו אשכרך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...