תנ"ך - יחזקאל פרק כז פסוק ב - ואתה בן־אדם שא על־צר קינה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...