תנ"ך - יחזקאל פרק כז פסוק כו - במים רבים הבאוך השטים אתך רוח הקדים שברך בלב ימים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...