תנ"ך - ואמרת לצור הישבתי הישבת על־מבואת ים רכלת העמים אל־איים רבים כה אמר אדני ה' צור את אמרת אני כלילת יפי:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...