תנ"ך - יחזקאל פרק כז פסוק לב - ונשאו אליך בניהם קינה וקוננו עליך מי כצור כדמה בתוך הים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...