תנ"ך - ישבי צידון וארוד היו שטים לך חכמיך צור היו בך המה חבליך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...