תנ"ך - ספר יחזקאל פרק כח

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים