תנ"ך - בן־אדם שא קינה על־מלך צור ואמרת לו כה אמר אדני ה' אתה חותם תכנית מלא חכמה וכליל יפי:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...