תנ"ך - ספר יחזקאל פרק כט

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים