תנ"ך - יחזקאל פרק כט פסוק א - בשנה העשרית בעשרי בשנים עשר לחדש היה דבר־ה' אלי לאמר:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...