תנ"ך - יחזקאל פרק כט פסוק יג - כי כה אמר אדני ה' מקץ ארבעים שנה אקבץ את־מצרים מן־העמים אשר־נפצו שמה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...