תנ"ך - לכן כה אמר אדני ה' הנני מביא עליך חרב והכרתי ממך אדם ובהמה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...