תנ"ך - ספר יחזקאל פרק ג

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים