תנ"ך - בן־אדם צפה נתתיך לבית ישראל ושמעת מפי דבר והזהרת אותם ממני:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...