תנך - ספר יחזקאל פרק ג פסוק ב

יש ללחוץ על אחד ממופעי הפסוק על מנת לפתוח את הפרק לעיון בתצורה המתאימה: