תנך - ספר יחזקאל פרק ג פסוק כו

יש ללחוץ על אחד ממופעי הפסוק על מנת לפתוח את הפרק לעיון בתצורה המתאימה: