תנ"ך - ספר יחזקאל פרק ל

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים