תנ"ך - יחזקאל פרק ל פסוק י - כה אמר אדני ה' והשבתי את־המון מצרים ביד נבוכדראצר מלך־בבל:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...