תנ"ך - בן־אדם הנבא ואמרת כה אמר אדני ה' הילילו הה ליום:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...