תנ"ך - יחזקאל פרק ל פסוק ז - ונשמו בתוך ארצות נשמות ועריו בתוך־ערים נחרבות תהיינה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...