תנ"ך - ספר יחזקאל פרק לא

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים