תנ"ך - לכן כה אמר אדני ה' יען אשר גבהת בקומה ויתן צמרתו אל־בין עבותים ורם לבבו בגבהו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...