תנ"ך - ספר יחזקאל פרק לג

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים