תנ"ך - באמרי לצדיק חיה יחיה והוא־בטח על־צדקתו ועשה עול כל־צדקתו צדקתיו לא תזכרנה ובעולו אשר־עשה בו ימות:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...