תנ"ך - ובאמרי לרשע מות תמות ושב מחטאתו ועשה משפט וצדקה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...