תנ"ך - כל־חטאתו חטאתיו אשר חטא לא תזכרנה לו משפט וצדקה עשה חיו יחיה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...