תנ"ך - יחזקאל פרק לג פסוק יח - בשוב־צדיק מצדקתו ועשה עול ומת בהם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...