תנ"ך - ובשוב רשע מרשעתו ועשה משפט וצדקה עליהם הוא יחיה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...